JAKA STRAJNAR

Akademski glasbenik tolkalec in profesor tolkal.

NA KRATKO O MENI

Sem akademski glasbenik tolkalec in profesor tolkal. Študiral sem klasična tolkala na Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani in jazz tolkala na Koroškem deželnem konservatoriju v Celovcu. Izpopolnjeval sem se pri različnih evropsko in svetovno priznanih tolkalcih in bobnarjih. Sem avtor strokovnih knjig, ki so prevedene tudi v angleščino in nemščino. Oblikoval sem tudi več spletnih tečajev za cajon in številna spletna izobraževanja za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju. Po Sloveniji in tujini izvajam številne tolkalne delavnice, seminarje in team buildinge. Delujem v različnih glasbenih zasedbah.

Uradni CV v pdf.

DELAVNICE, SEMINARJI, TEAM BUILDINGI in ICE BREAKERJI

Kot predavatelj po Sloveniji in tujini izvajam številne delavnice, seminarje ter team buildinge.

Za otroke v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah ter študente na fakultetah pripravljam in vodim različne tolkalne delavnice (cajon, boomwhackers, body percussion, šolske potrebščine). Na teh udeleženci spoznajo tehniko igranja, številne svetovne ritme, različne ritmične vzorce, improvizacijo in praktično izvajanje ob glasbenih primerih.

Za vzgojitelje, učitelje ter profesorje izvajam seminarje, ki so namenjene strokovnemu izpopolnjevanju. Na seminarjih udeleženci spoznajo uporabo različnih tolkalnih inštrumentov, številne ritmične aktivnosti in igre, se preizkusijo v individualni in skupinski improvizaciji, neverbalnem sodelovanju ter se naučijo, kako vse to vključiti v izobraževalni proces.

Za kolektive javnih in zasebnih podjetij izvajam team buildinge, na katerih udeleženci v strukturiranem in spodbudnem okolju spoznajo, doživijo in uporabljajo osnovne principe team buildinga: medsebojna komunikacija, poslušanje, sodelovanje, prevzemanje odgovornosti, ustvarjalnost idr.

Krajše motivacijske ice breakerje pa vodim na dogodkih kot uvodni ice breaker, aktivno popestritev med dogodkom ali kot sprostitven, a hkrati energičen zaključek dogodka.

KNJIGE

Sem avtor številnih strokovnih knjig in priročnikov: učbenika za učenje cajona Cajon – slovenska šola cajona (prevedena tudi v angl. in nem.), priročnika za splošna tolkala Svet ritmov (prevedena v nem.), priročnika za glasbene cevi Boomwhackers – zabavne glasbene cevi (preveden tudi v nem.) in priročnika Fantastični orkester. Napisal sem dve zbirki skladb: za bobne Svet bobnov in za cajon The Cajon World (v angl.).

Sem ambasador svetovno znane blagovne znamke cajonov Schlagwerk, ki jih v Sloveniji zastopajo:

Melodija glasbila d.o.o.
hartman - vse za glasbo in o glasbi
Music Max