JAKA STRAJNAR

Akademski glasbenik tolkalec in profesor tolkal.

NA KRATKO O MENI

Sem akademski glasbenik tolkalec in profesor tolkal. Študiral sem klasična tolkala na Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani in jazz tolkala na Koroškem deželnem konservatoriju v Celovcu.

Izpopolnjeval sem se pri različnih evropsko in svetovno priznanih tolkalcih in bobnarjih.

V Škofji Loki vodim svojo šolo bobnov in cajona. Delujem v različnih glasbenih zasedbah.

Sem avtor strokovnih knjig, ki so prevedene tudi v angleščino in nemščino.

Po Sloveniji in tujini izvajam številne tolkalne delavnice in seminarje.

DELAVNICE, SEMINARJI, TEAM BUILDINGI

Kot predavatelj po Sloveniji in tujini izvajam številne delavnice, seminarje ter team buildinge.

Za otroke v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah ter študente na fakultetah pripravljam in vodim različne tolkalne delavnice. Na teh udeleženci spoznajo tehniko igranja, številne svetovne ritme, skupaj ustvarjajo različne ritmične vzorce in melodične spremljave ter dobijo izkušnjo improviziranja.

Za vzgojitelje, učitelje ter profesorje pa izvajam tolkalne delavnice in seminarje, ki so namenjene strokovnemu izpopolnjevanju. Na delavnicah in seminarjih predstavim uporabo različnih tolkalnih inštrumentov, številne ritmične aktivnosti in igre, udeleženci se preizkusijo v individualni in skupinski improvizaciji, neverbalnem sodelovanju ter se naučijo, kako vse to vključiti v izobraževalni proces.

Za javna in zasebna podjetja pa izvajam team buildinge, na katerih udeleženci spoznajo, doživijo in uporabljajo osnovne principe team buildinga: poslušanje, medsebojna komunikacija in sodelovanje, prevzemanje odgovornosti, ustvarjalnost idr.

KNJIGE

Sem avtor številnih strokovnih knjig in priročnikov: učbenika za učenje cajona Cajon –slovenska šola cajona (prevedena tudi v angl. in nem.), priročnika za splošna tolkala Svet ritmov (prevedena v nem.), priročnika za glasbene cevi Boomwhackers – zabavne glasbene cevi (preveden tudi v nem.) in priročnika Fantastični orkester. Napisal sem dve zbirki skladb: za bobne Svet bobnov in za cajon The Cajon World (v angl.).

Sem ambasador svetovno znane blagovne znamke cajonov Schlagwerk, ki jih v Sloveniji zastopajo:

Melodija glasbila d.o.o.
hartman - vse za glasbo in o glasbi
Music Max