Glasbeno-tolkalne delavnice so namenjene dijakom srednjih šol in gimnazij, saj se vsebina delavnice nanaša na učno snov in so tako odlično dopolnilo k pouku glasbene vzgoje. Učenci spoznajo vse reprezentativne svetovne ritme (od polke, preko rocka do sambe), se preizkusijo v improvizaciji in dirigiranju ter z igranjem v skupini krepijo svojo koncentracijo in zaradi igranja z obema rokama tudi koordinacijo.

 

Na delavnicah se uporablja tolkalne instrumente, imenovane cajon. Osnovna tehnika igranja na cajon je namreč nezapletena in omogoča tudi učencem brez glasbenega predznanja, da uživajo ob igranju in si tako širijo svojo kulturno razgledanost.

 

Na pedagoško oblikovani delavnici učenci dobijo praktično predstavo o raznolikosti ritmov, hkrati pa spoznajo osnovno tehniko igranja na cajon, kar lahko učinkovito uporabljajo pri pouku glasbene vzgoje, pevskem zboru, ansambelski igri … Delavnica načeloma traja dve pedagoški uri. Zaradi kvalitetne izvedbe priporočam, da je prisotnih približno 50 učencev oz. dva razreda. Cena delavnice je odvisna od števila delavnic, saj za večkratno ponovitev ponujam količinski popust.

 

Delavnico bo vodil Jaka Strajnar, akademski glasbenik tolkalec in profesor tolkal.

Informacije: e-mail [email protected] ali telefon 031 511 339 (Jaka Strajnar).

 

Reference: Gimnazija Kočevje, Gimnazija Celje – Center, Gimnazija Ptuj, Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina, III. gimnazija Maribor …

 

Nekaj utrinkov z delavnic

 

Mnenja naših udeležencev

Mag. Vlasta Lokar Lavrenčič, profesorica glasbene vzgoje

Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina

3. junija 2013 so na Srednji šoli Veno Pilon Ajdovščina, na programu Predšolska vzgoja potekale delavnice CAJONA, ki jih je vodil prof. Jaka Strajnar. Na vsaki delavnici je sodelovalo okrog 90 dijakov, igrali pa so na cajone iz kartona, ki so jih pred tem izdelali dijaki 1. letnikov.

Jaka Strajnar je s svojim strokovnim znanjem, veliko ljubeznijo do tega inštrumenta, mladostnim žarom in entuziazmom dijake takoj pritegnil k sodelovanju. V dve urni delavnici so dijaki spoznali izvor in pomen cajona, urili so se v osnovnih tehnikah igranja, poleg imitiranja učitelja, so ob ustvarjanju lastnih motivov razvijali tudi svojo ustvarjalnost. Posamezni dijaki so po predhodnem učiteljevem zgledu tudi »dirigirali« celotni skupini in ustvarjali lastne zvočne kreacije.

Jaka Strajnar je z natančnimi navodili in nazornimi prikazi brez problemov dosegel želene rezultate, čeprav je bilo na posameznih delavnicah dokaj veliko število dijakov. Poleg cajonov je pri delu uporabil tudi telesna tolkala, lesene paličice, ropotuljice… Natančnejšo ritmično izvedbo je dosegel tudi s pomočjo ritmičnega izrekanja določenih besed ali fraz. Tako je npr. beseda »čo-ko-la-da« dijakom pomagala ustvariti pop ritem. Dijakom je bilo še v posebno veselje igranje ritmične spremljave na cajone ob zvočnih posnetkih njim dobro poznanih popularnih skladb.

Delavnice cajona z Jakom Strajnerjem so bile prijetna in pomembna popestritev in dopolnitev šolskega dela in jih toplo priporočam vsem šolam.