RITMIČNO-MELODIČNE DEJAVNOSTI IN MEDPREDMETNO POVEZOVANJE

Spletno individualno strokovno izobraževanje za učitelje razrednega pouka

POTEK IZOBRAŽEVANJA:

  • Izobraževanje poteka v obliki štirih lekcij preko slovenske platforme Practice Tape, na kateri ima vsak udeleženec svoj profil.
  • Vsak teden se udeležencem aktivira ena lekcija z gradivom (video in besedilo), na podlagi katerega oblikujete učno pripravo in jo v roku enega tedna pošljete predavatelju.
  • Od predavatelja prejmete povratne informacije in napotke, ki služijo kot nadgradnja priprave in dodatna pomoč pri uporabi in preizkušanju novih dejavnosti z učenci.

PREDNOSTI:

  • individualni pristop: priprave in vse povratne informacije predavatelja ter napotki se nanašajo le na razred, ki ga poučujete

  • rok za oddajo priprav je en teden – tako si sami razporejate čas

  • pridobljeno snov lahko uporabite za različne nastope, predstavitve staršem ali za kratko sprostitev

  • do vseh gradiv lahko dostopate tudi po končanem seminarju

ZAKLJUČEK:

  • Na koncu boste prejeli potrdilo o opravljenem izobraževanju.
  • S potrdilom lahko uveljavljate 0,5 točke za napredovanje v nazive strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju.

DATUMI IN VSEBINA IZOBRAŽEVANJA:

Izobraževanje poteka v štirih sklopih (v skupnem trajanju najmanj 8 pedagoških ur). Lekcije z gradivom (video in besedilo) bodo udeležencem aktivirane na spodnje datume:

DATUMI LEKCIJA VSEBINA
8.11.2021 1. Osnovna tehnika igranja na lastne inštrumente in kombinacija s petjem, praktična predstavitev uporabe lastnih inštrumentov z namenom krepitve otrokove koordinacije in koncentracije.
15.11.2021 2. Izvajanje osnovnih ritmov v kombinaciji s petjem in ob predvajanju glasbenih posnetkov, uporaba lastnih inštrumentov pri predmetih slovenščina, matematika …, prenos tehnike igranja na cajon in druga tolkala.
22.11.2021 3. Nadgradnja osnovne tehnike igranja na lastne inštrumente in kombinacija s petjem, izvajanje ritmičnih spremljav ob predvajanju glasbenih posnetkov, uporaba lastnih inštrumentov pri predmetu angleščina.
29.11.2021 4. Predstavitev glavnih aktivnosti z nadgradnjami, osnove individualne in skupinske improvizacije, predstavitev vzorca nastopa.

Spletno izobraževanje bom vodil Jaka Strajnar, akademski glasbenik tolkalec in profesor tolkal.

Informacije na e-mail: [email protected] ali na 031 511 339.

Prijavite se tukaj ali v sistemu KATIS

Cena izobraževanja (na udeleženca): 79 €

Število udeležencev je omejeno.

Prijave so odprte do petka, 29, 10. 2021, oz. do zapolnitve mest.

Prijavite se tukaj ali v sistemu KATIS

OGLEJTE SI UTRINKE Z IZOBRAŽEVANJA

OGLEJTE SI PREDSTAVITVENI VIDEO

MNENJA UDELEŽENCEV

Z vašimi idejami, ki sem jih uporabila pri pouku, učenci uživajo v urah glasbene umetnosti, popestrili pa smo tudi izrekanje pesmi, izštevank… Uporaba telesnih tolkal in aktivnosti povezne z njimi so naredile pouk zabavnejši, bolj živahen in predvsem aktiven.
Hvala za vaše odlične in uporabne ideje! Se že veselim vašega nadaljevalnega seminarja.

Branka J.

Kljub začetnim resnim pomislekom, ali bom brez vsakršne glasbene izobrazbe kos vašim aktivnostim, sem se prijavila na vaše izobraževanje. Že po 1. lekciji odločitve nisem obžalovala. Tekom celotnega izobraževanja sem med aktivnim pridobivanjem znanja tudi uživala. Vaša predstavitev je izjemno nazorna, zanimiva in aktualna. Prikazane ideje so odlična popestritev pouka in jih bom z veseljem uporabila.
Najlepše se vam zahvaljujem za posredovano znanje, ideje, vse koristne napotke ter posledično motivacijo za delo vnaprej.

Mateja P.