Z RITMOM IN MEDPODROČNIM POVEZOVANJEM DO BOLJŠE KOORDINACIJE OTROK

Spletno individualno strokovno izobraževanje o razvoju in stopnjevanju koordinacije pri otrocih v vrtcu.

Izobraževanje je primerno za strokovne delavce v vrtcu, ki imajo v skupinah otroke stare od 4. do 6. let.

OGLEJTE SI PREDSTAVITVENI VIDEO

POTEK IZOBRAŽEVANJA:

 • Izobraževanje poteka v obliki štirih lekcij preko slovenske platforme Practice Tape, na kateri ima vsak udeležencev svoj profil.
 • Vsak teden udeleženci prejmejo eno lekcijo z gradivom (videi in pisna pojasnila). Datumi aktivacij lekcij so navedeni spodaj v razpredelnici.
 • Na podlagi prejetih lekcij udeleženci s svojo skupino otrok tekom tedna izvajajo in utrjujejo aktivnosti, ki so predstavljene v posamezni lekciji. Aktivnosti so primerne za otroke, stare od 4 do 6 let.
 • Udeleženci ob zaključku oblikujejo zapis o spremljanju razvoja in dosežkov skupine otrok. Od predavatelja pa prejmejo povratne informacije in napotke za nadaljnje delo.
 • Izobraževanje ne poteka v živo preko Zooma, Skypa … Udeleženci tako niso vezani na določeno uro.

PREDNOSTI:

 • individualni pristop – vse povratne informacije in napotki se nanašajo na posameznega udeleženca in njegovo skupino

 • fleksibilnost – udeleženci si sami razporejajo urnik dnevnega izvajanja aktivnosti z otroki

 • razvoj koordinacije – ob dosledni uporabi aktivnosti v sklopu dnevne rutine je napredek zagotovljen

 • enostavnost uporabe – udeleženci otrokom predvajajo video posnetke aktivnosti in tako skupaj utrjujejo predstavljeno snov

 • do vseh gradiv lahko udeleženci dostopajo tudi po končanem seminarju

ZAKLJUČEK:

 • Na koncu udeleženci prejmejo potrdilo o opravljenem izobraževanju, predmetnik programa in dokazilo o aktivni udeležbi.
 • S potrdilom lahko udeleženci uveljavijo 1 točko za napredovanje v nazive strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju.

DATUMI IN VSEBINA IZOBRAŽEVANJA:

Izobraževanje poteka v štirih sklopih (v skupnem trajanju 16 pedagoških ur). Lekcije z gradivom bodo udeležencem aktivirane na spodnje datume:

DATUMI LEKCIJA VSEBINA
13. 3.

2023

1. Ritmične aktivnosti, ki se nanašajo na področja družbe, jezika in umetnosti. Izvajanje aktivnosti z lastnimi inštrumenti in hkratnim izrekanjem besed. Spremljanje razvoja koordinacije in napotki za nadaljnje delo.
20. 3.

2023

2. Ritmične aktivnosti z uporabo številk, štetja s prsti in drugih lastnih inštrumentov. Kombinacija področij matematike, jezika in umetnosti. Spremljanje razvoja koordinacije in napotki za nadaljnje delo.
27. 3.

2023

3. Ritmične aktivnosti z uporabo izštevank. Aktivnosti za razvoj improvizacije. Kombinacija področij matematike, narave, jezika in umetnosti. Spremljanje razvoja koordinacije in napotki za nadaljnje delo.
3. 4.

2023

4. Ritmične aktivnosti z uporabo časa oz. ure. Izvajanje aktivnosti z lastnimi inštrumenti in hkratnim izrekanjem števil. Kombinacija področij narave, jezika in umetnosti. Spremljanje razvoja koordinacije in napotki za nadaljnje delo.

Spletno izobraževanje bom vodil Jaka Strajnar, akademski glasbenik tolkalec in profesor tolkal.

Informacije na e-mail: [email protected] ali na 031 511 339.

Prijavite se tukaj

Cena izobraževanja (na udeleženca): 99 € + DDV

Za 5 in več udeležencev (z istega zavoda): 89 € + DDV

Za 10 in več udeležencev (z istega zavoda): po dogovoru

Število udeležencev je omejeno.

Prijave so odprte do četrtka, 9. 3. 2023, oz. do zapolnitve mest.

Prijavite se tukaj

MNENJA UDELEŽENCEV:

Naš napredek je res viden in vesela sem, da sem se odločila za sodelovanje z Vami. Pogrešali bomo vaše prispevke, res, otroci so vas radi spremljali. Hvala za enkrat. Pa sigurno še kdaj.

Marijana G.

Na tem mestu bi potrdila vašo tezo, da z večkratnim ponavljanjem in vztrajnostjo pridemo do boljše koordinacije. Pri tem mi je bilo všeč, da smo to dosegli preko različnih, zanimivih dejavnosti. Otroci namreč nikoli niso omenili, da se dolgočasijo ali da jih ne bi izvajali. Verjetno tudi zaradi tega, ker sem prejela dovolj idej, da sem jih lahko dnevno spreminjala, razvijala in dodajala nove vsebine.

Katarina M.

Hvala za poučen in zanimiv seminar. Tudi sama sem se veliko naučila.

Erika Iskra T.

Iz tedna v teden smo nestrpno čakali novo lekcijo, prav vsaka nam je bila všeč.
Na začetku smo se ukvarjali s samim ploskanjem, saj je vsak otrok znal tako kot se je naučil. Od ploskanja smo prehajali k ritmu, ki je iz vaje v vajo postajal bolj točen in tekoč. Tudi način dela je bil za otroke nov in toliko bolj zanimiv. Najbolj so uživali ob učenju pesmice in deklamacije. Pri vajah so radi sodelovali, izvajali pa smo jih tudi medtem, ko smo čakali na kosili ali zajtrk.
Zagotovo bomo z ritmom nadaljevali, saj bi bilo škoda sedaj ko nam gre že tako dobro opustiti.
Hvala za vaš trud.

Marijana M.

Res smo se imeli luštno in zabavno!
Prav z užitkom sem vas spremljala in otrokom naprej posredovala.
Hvala vam za sodelovanje in trud.
RES SMO UŽIVALI!

Darja R.

Seminar se mi je zdel super, uporaben, sploh pa zelo fleksibilen. Vaši predlogi so pestri in poučni, predvsem pa »kravžljajo možgančke«, kar je pri takšni starosti otrok več kot dobrodošlo.

Teja M.

Kar se tiče celotnega izobraževanja, bi rada napisala, da je zelo uporabno. Aktivnosti bom z veseljem uporabljala še naprej, prav tako bomo poizkusili nadgraditve. In verjamem, da bomo na koncu leta obvladali.

Karmen P.

Dejavnosti v sklopu seminarja so bile nama in otrokom zelo všeč. Hvala za vse ideje, sigurno se bom udeležila še kakšnega vašega seminarja.

Karmen K.

Hvala za vse vaje, vsi smo uživali in bomo tudi nadgrajevali, sploh ker vidimo, da otroci res uživajo ob takšnih dejavnostih.

Tina R.

Hvala za posredovane dejavnosti in gradivo, saj sem se naučila veliko uporabnih dejavnostih, ki jih lahko uporabim pri svojem delu.

Katja P.