Z RITMOM IN MEDPODROČNIM POVEZOVANJEM DO BOLJŠE KOORDINACIJE OTROK (16 UR)

Spletno individualno strokovno izobraževanje o razvoju in stopnjevanju koordinacije pri otrocih v vrtcu.

Izobraževanje je primerno za strokovne delavce v vrtcu, ki imajo v skupinah otroke stare od 4. do 6. let.

OGLEJTE SI PREDSTAVITVENI VIDEO

POTEK IZOBRAŽEVANJA:

 • Izobraževanje traja 4 tedne.
 • Vsak teden udeleženci prejmejo eno lekcijo z gradivom (videi in pisna pojasnila). Datumi aktivacij lekcij so navedeni spodaj v razpredelnici.
 • Na podlagi prejetih lekcij udeleženci s svojo skupino otrok tekom tedna izvajajo in utrjujejo aktivnosti, ki so predstavljene v posamezni lekciji. Aktivnosti so primerne za otroke, stare od 4 do 6 let.
 • Udeleženci ob zaključku oblikujejo zapis o spremljanju razvoja in dosežkov skupine otrok. Od predavatelja pa prejmejo povratne informacije in napotke za nadaljnje delo.
 • Izobraževanje ne poteka v živo preko Zooma, Skypa … Udeleženci tako niso vezani na določeno uro.

PREDNOSTI:

 • individualni pristop – vse povratne informacije in napotki se nanašajo na posameznega udeleženca in njegovo skupino

 • fleksibilnost – udeleženci si sami razporejajo urnik dnevnega izvajanja aktivnosti z otroki

 • razvoj koordinacije – ob dosledni uporabi aktivnosti v sklopu dnevne rutine je napredek zagotovljen

 • enostavnost uporabe – udeleženci otrokom predvajajo video posnetke aktivnosti in tako skupaj utrjujejo predstavljeno snov

 • Izobraževanje temelji na aktivni udeležbi.

 • Do vseh gradiv lahko udeleženci dostopajo tudi po končanem seminarju.

ZAKLJUČEK:

 • Po končanem izobraževanju, v katerem so aktivno sodelovali, udeleženci prejmejo: predmetnik programa, dokazilo o aktivni udeležbi in potrdilo o opravljenem izobraževanju (16 ur).

DATUMI IN VSEBINA IZOBRAŽEVANJA:

Izobraževanje poteka v štirih sklopih (v skupnem trajanju 16 ur). V šolskem letu 2023/24 bosta dve izvedbi. Lekcije z gradivom bodo udeležencem aktivirane na spodnje datume:

1. IZVEDBA 2. IZVEDBA LEKCIJA VSEBINA
25. 9.

2023

15. 1.

2024

1. Ritmične aktivnosti, ki se nanašajo na področja družbe, jezika in umetnosti. Izvajanje aktivnosti z lastnimi inštrumenti in hkratnim izrekanjem besed. Spremljanje razvoja koordinacije in napotki za nadaljnje delo.
2. 10.

2023

22. 1.

2024

2. Ritmične aktivnosti z uporabo številk, štetja s prsti in drugih lastnih inštrumentov. Kombinacija področij matematike, jezika in umetnosti. Spremljanje razvoja koordinacije in napotki za nadaljnje delo.
9. 10.

2023

29. 1.

2024

3. Ritmične aktivnosti z uporabo izštevank. Aktivnosti za razvoj improvizacije. Kombinacija področij matematike, narave, jezika in umetnosti. Spremljanje razvoja koordinacije in napotki za nadaljnje delo.
16. 10.

2023

5. 2.

2024

4. Ritmične aktivnosti z uporabo časa oz. ure. Izvajanje aktivnosti z lastnimi inštrumenti in hkratnim izrekanjem števil. Kombinacija področij narave, jezika in umetnosti. Spremljanje razvoja koordinacije in napotki za nadaljnje delo.

Spletno izobraževanje bom vodil Jaka Strajnar, akademski glasbenik tolkalec in profesor tolkal.

Informacije na e-mail: [email protected] ali na 031 511 339.

Prijavite se tukaj

Cena izobraževanja (na udeleženca): 99 € + DDV

Za 5 in več udeležencev (z istega zavoda): 89 € + DDV

Za 10 in več udeležencev (z istega zavoda): po dogovoru

Število udeležencev je omejeno.

Prijave so odprte do četrtka, 21. 9. 2023 (za 1. izvedbo), oz. do četrtka, 11. 1. 2024 (za 2. izvedbo), oz. do zapolnitve mest.

Prijavite se tukaj

MNENJA UDELEŽENCEV:

Naš napredek je res viden in vesela sem, da sem se odločila za sodelovanje z Vami. Pogrešali bomo vaše prispevke, res, otroci so vas radi spremljali. Hvala za enkrat. Pa sigurno še kdaj.

Marijana G.

Na tem mestu bi potrdila vašo tezo, da z večkratnim ponavljanjem in vztrajnostjo pridemo do boljše koordinacije. Pri tem mi je bilo všeč, da smo to dosegli preko različnih, zanimivih dejavnosti. Otroci namreč nikoli niso omenili, da se dolgočasijo ali da jih ne bi izvajali. Verjetno tudi zaradi tega, ker sem prejela dovolj idej, da sem jih lahko dnevno spreminjala, razvijala in dodajala nove vsebine.

Katarina M.

Hvala za poučen in zanimiv seminar. Tudi sama sem se veliko naučila.

Erika Iskra T.

Iz tedna v teden smo nestrpno čakali novo lekcijo, prav vsaka nam je bila všeč.
Na začetku smo se ukvarjali s samim ploskanjem, saj je vsak otrok znal tako kot se je naučil. Od ploskanja smo prehajali k ritmu, ki je iz vaje v vajo postajal bolj točen in tekoč. Tudi način dela je bil za otroke nov in toliko bolj zanimiv. Najbolj so uživali ob učenju pesmice in deklamacije. Pri vajah so radi sodelovali, izvajali pa smo jih tudi medtem, ko smo čakali na kosili ali zajtrk.
Zagotovo bomo z ritmom nadaljevali, saj bi bilo škoda sedaj ko nam gre že tako dobro opustiti.
Hvala za vaš trud.

Marijana M.

Res smo se imeli luštno in zabavno!
Prav z užitkom sem vas spremljala in otrokom naprej posredovala.
Hvala vam za sodelovanje in trud.
RES SMO UŽIVALI!

Darja R.

Seminar se mi je zdel super, uporaben, sploh pa zelo fleksibilen. Vaši predlogi so pestri in poučni, predvsem pa »kravžljajo možgančke«, kar je pri takšni starosti otrok več kot dobrodošlo.

Teja M.

Kar se tiče celotnega izobraževanja, bi rada napisala, da je zelo uporabno. Aktivnosti bom z veseljem uporabljala še naprej, prav tako bomo poizkusili nadgraditve. In verjamem, da bomo na koncu leta obvladali.

Karmen P.

Dejavnosti v sklopu seminarja so bile nama in otrokom zelo všeč. Hvala za vse ideje, sigurno se bom udeležila še kakšnega vašega seminarja.

Karmen K.

Hvala za vse vaje, vsi smo uživali in bomo tudi nadgrajevali, sploh ker vidimo, da otroci res uživajo ob takšnih dejavnostih.

Tina R.

Hvala za posredovane dejavnosti in gradivo, saj sem se naučila veliko uporabnih dejavnostih, ki jih lahko uporabim pri svojem delu.

Katja P.

Vaše izobraževanje sem “zgrabila” takoj, ko sem videla ponudbo. V prvi vrsti, ker smo letos izbrali grafomotoriko, kot prednostno področje za predšolske otroke. Ker so predpogoji za čim boljši razvoj omenjenega področja v gibanju, koordinaciji telesa in fini motoriki in ker se mi je vaš naslov zdel idealen za vnos zabavnih in poučnih vaj v povezavi s koordinacijo in glasbo, smo vsi skupaj s vsebinami, ki ste jih delili z nami, izjemno zadovoljni. Pohvalila bi tudi vsebine, ki jih vnašate v igre in so jih tako otroci mimogrede ponovno utrdili. Sedaj prav vsi otroci povedo v pravilnem zaporedju dneve v tednu, štejejo do deset …

Špela K.

Pridobivanje znanja oz. učenje preko igre je zagotovo najpomembnejša metoda v vrtcu. Metoda igre, v kateri je ključen vsak posameznik s svojo aktivno vlogo, prinaša zadovoljstvo in svobodo. In vse to smo na igriv način uresničevali preko dejavnosti v okviru izobraževanja, medtem ko smo se ves čas sproščeno igrali v ritmu …

Martina K.

Kot že sam naslov izobraževanja pove, smo ga res vpletli v vsa področja in tako dejavnosti izvajali tudi v jutranjem krogu, v garderobi med čaka njem, da se vsi uredijo, na igrišču, v gozdu, pred kosilom za mizo poimenovali živali, mesece, kraje, barve … , kjer smo šteli, zlogovali. Jaka je bil zelo odziven na moja vprašanja in sproti sva nadgrajevala dejavnosti in iskala ideje, kako otrokom olajšati kakšno dejavnost. Z različnimi pristopi so otroci usvajali nova znanja, še pomembneje pa je, da so z veseljem čakali nove lekcije in tudi sami predlagali kakšen nov izziv. Tudi meni je izobraževanje prineslo veliko novega znanja in pozitivne energije, kar bom tudi nadalje prenašala med otroke.

Sabina B.

Kar se tiče poteka izobraževanja bi rada rekla, da mi je takšna izvedba zelo všeč. Je praktična, prihranimo na času, ker ni potrebno nekam daleč oditi na seminar, sveže nadgradnje ob pravem času (torej tedensko), prilagodimo si lahko uro izvedbe (pogledamo, ko nam ustreza), gradivo lahko večkrat predelaš …

Anja B.