Otroške tolkalne

Skupinska tolkalna delavnica je namenjena predšolskim otrokom ter učencem I. triade osnovnih šol. Na delavnici otroci dobijo praktično predstavo o raznolikosti ritmov, hkrati pa se naučijo osnovne tehnike bobnanja, ki jo lahko učinkovito uporabljajo pri različnih dogodkih v vrtcu. Delavnica je zasnovana na osnovi igre, pri kateri ima vsak udeleženec svoj inštrument, imenovan cajon, na katerega igra z rokami in ustvarja različne zabavne ritmične vzorce.

 

Otroci izjemno uživajo ob tvorjenju lastnih ritmov, zato se uporablja tudi princip improvizacije, ki krepi otrokovo ustvarjalnost. Vsak namreč zaigra svoj solo in tako pove »svojo zgodbo«.

 

Na delavnici aktivno sodelujejo vsi prisotni otroci, zato priporočam, da je zaradi kvalitetne izvedbe število otrok omejeno na približno 40.

 

Delavnico bo vodil Jaka Strajnar, akademski glasbenik tolkalec in profesor tolkal.

Informacije e-mail: [email protected] ali telefon 031 511 339 (Jaka Strajnar).

 

Reference: Vrtec Škofja Loka, Vrtec pri OŠ Žiri, Vrtec Antona Medveda Kamnik, Vrtec Šentvid, Vrtec pri OŠ Simona Jenka Kranj …

 

 

Mnenja naših udeležencev

Vzgojiteljice v Vrtcu pri OŠ Žiri

Vrtc OŠ. Žiri

Delavnica je bila zelo kvalitetna, dobro zasnovana in izpeljana. Otroke lepo motivirate, zaposlite. Bili so veseli in navdušeni. Spremljava pesmic s ploskanjem nam od udeležbe na vaši delavnici ne dela več težav.

Tolkalna delavnica je bila za otroke zelo zanimiva in poučna, saj so spoznali še neznan tolkalni inštrument- cajon in imeli možnost tudi igrati nanj. Zaradi strokovnega in zanimivega pristopa gospoda Strajnarja, so bili otroci nad delavnico navdušeni.

Tolkalna delavnica v celoti pokriva cilje iz Kurikuluma za vrtce in otrokom ponuja novo, drugačno glasbeno izkušnjo. Gospod Jaka s svojim izrednim pedagoškim pristopom, vedrino ter neizmerno zmožnostjo empatije, otroke v trenutku, na njihovi stopnji primerno, popelje v glasbeni svet.

Vrtec Mojca

Vrtec Škofja Loka

Tolkalne delavnice otrokom omogočajo aktivno sodelovanje, izvajanje ritma, odmeva, slušnega zaznavanja, prepoznavanja dolžine besede, kar pa je nujno za razvijanje bralne pismenosti. Nasploh se predšolski otrok s pomočjo tolkalne dejavnosti oz. izvajanja ritma postopno seznanja z ritmom, ki ga najprej ustvarja z lastnimi instrumenti (roke, noge) ter nadaljuje s pomočjo instrumenta. Nevsiljivo se prepletajo ob dejavnosti tudi druga področja in ne samo glasbeno področje. Predvsem pa je za otroke posebno doživetje, ker lahko istočasno vsi rokujejo in raziskujejo z instrumentom, ga preizkušajo, spoznavajo njegove zmožnosti. Pohvala gre tudi pedagoškemu pristopu, igrivosti in posluhu za skupino otrok, ki jo vse čas glasbeni pedagog, spremlja in sledi pobudam, značilnostim in posebnostim otrokom v skupini. Tako imajo otroci resnično možnosti za aktivno učenje.

VRTEC MOJCA – ENOTA TINKARA, LJUBLJANA

SILVA GNJEZDA (vzgojiteljica): Delavnico sem obiskala že pred leti na posvetu v Portorožu. Že takrat mi je bilo všeč, zato sem tudi tokrat pričakovala eno prijetno januarsko druženje. Pravi podvig je uspel voditelju delavnice, da je dvajset vzgojiteljic uspel tako motivirati, da smo brez klepetanja sledile dejavnosti. Čestitke!