Projekt cajon

Otroška tolkalna delavnica

Otroška tolkalna delavnica

Skupinska tolkalna delavnica je namenjena predšolskim otrokom ter učencem I. triade osnovnih šol...

Glasbeno-tolkalna delavnica za osnovne šole

Glasbeno-tolkalna delavnica za osnovne šole

Glasbeno-tolkalne delavnice so namenjene učencem II. in III. triade osnovnih šol...

Glasbeno-tolkalna delavnica za srednje šole in gimnazije

Glasbeno-tolkalna delavnica za srednje šole in gimnazije

Glasbeno-tolkalne delavnice so namenjene dijakom srednjih šol in gimnazij...

Splošna cajon delavnica

Splošna cajon delavnica

Splošna cajon delavnica je namenjena vsem, ki bi želeli spoznati tehniko igranja na cajon...

 

TERMINI DELAVNIC

 • 23. 10. OŠ Savsko naselje
  Zaprta skupina
 • 14. 11. OŠ Predoslje
  Zaprta skupina
 • 19. 11. OŠ Ivana Cankarja Ljutomer
  Zaprta skupina
 • 24. 11. Osnovna cajon delavnica, Tinje, Avstrija (Preberi več)
  Zaprta skupina
 • 24. 11. Nadaljevalna cajon delavnica, Tinje, Avstrija (Preberi več)
  Zaprta skupina
 • 29. 11. Osnovna šola n. h. Maksa Pečarja
  Zaprta skupina
 • 1. 12. Orffov jesenski seminar (Preberi več)
  Zaprta skupina

NEKAJ UTRINKOV Z DELAVNIC

.

Izšla je nemška verzija priročnika za Cajon

Die moderne Cajonschule

PREBERI VEČ O ZBIRKI

IZJAVE UDELEŽENCEV DELAVNIC

Preberite si, kaj so o delavnicah povedali udeleženci

Mag. Vlasta Lokar Lavrenčič, profesorica glasbene vzgoje

Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina

3. junija 2013 so na Srednji šoli Veno Pilon Ajdovščina, na programu Predšolska vzgoja potekale delavnice CAJONA, ki jih je vodil prof. Jaka Strajnar. Na vsaki delavnici je sodelovalo okrog 90 dijakov, igrali pa so na cajone iz kartona, ki so jih pred tem izdelali dijaki 1. letnikov.

Jaka Strajnar je s svojim strokovnim znanjem, veliko ljubeznijo do tega inštrumenta, mladostnim žarom in entuziazmom dijake takoj pritegnil k sodelovanju. V dve urni delavnici so dijaki spoznali izvor in pomen cajona, urili so se v osnovnih tehnikah igranja, poleg imitiranja učitelja, so ob ustvarjanju lastnih motivov razvijali tudi svojo ustvarjalnost. Posamezni dijaki so po predhodnem učiteljevem zgledu tudi »dirigirali« celotni skupini in ustvarjali lastne zvočne kreacije.

Jaka Strajnar je z natančnimi navodili in nazornimi prikazi brez problemov dosegel želene rezultate, čeprav je bilo na posameznih delavnicah dokaj veliko število dijakov. Poleg cajonov je pri delu uporabil tudi telesna tolkala, lesene paličice, ropotuljice… Natančnejšo ritmično izvedbo je dosegel tudi s pomočjo ritmičnega izrekanja določenih besed ali fraz. Tako je npr. beseda »čo-ko-la-da« dijakom pomagala ustvariti pop ritem. Dijakom je bilo še v posebno veselje igranje ritmične spremljave na cajone ob zvočnih posnetkih njim dobro poznanih popularnih skladb.

Delavnice cajona z Jakom Strajnerjem so bile prijetna in pomembna popestritev in dopolnitev šolskega dela in jih toplo priporočam vsem šolam.

Jasmina Gorjanc učiteljica glasbene vzgoje

OŠ Šempeter

Jaka Strajnar se je letos na naši šoli ( OŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici) predstavil z zanimivimi cajon delavnicami že drugo leto zapored. Za ponovno povabilo sem se odločila predvsem zaradi pestrosti in svežine, ki jo prinaša že sam instrument, prav gotovo pa zaradi prijetnega stika, ki ga zna Jaka vzpostaviti z vedno bolj zahtevnimi osnovnošolci – ne glede na njihovo starost.

Hkrati s predstavitvijo zanimivega tolkala učenci mimogrede osvojijo osnovne ritme, jih nadgradijo, sodelujejo, se poslušajo in dopolnjujejo. Pri izbiri pesemskega gradiva je zelo prilagodljiv in hkrati aktualen, tako da je delavnica vedno prekratka – učenci bi kar nadaljevali….

Ideja, da učence med izvedbo posname in nam posnetek tudi ponudi na vpogled, je zelo dobrodošla in služi tudi meni za motivacijo in popestritev učnih ur.

Vrtec Mojca

Vrtec Škofja Loka

Delavnica je bila zelo kvalitetna, dobro zasnovana in izpeljana. Otroke lepo motivirate, zaposlite. Bili so veseli in navdušeni. Spremljava pesmic s ploskanjem nam od udeležbe na vaši delavnici ne dela več težav.

Tolkalna delavnica je bila za otroke zelo zanimiva in poučna, saj so spoznali še neznan tolkalni inštrument- cajon in imeli možnost tudi igrati nanj. Zaradi strokovnega in zanimivega pristopa gospoda Strajnarja, so bili otroci nad delavnico navdušeni.

Tolkalna delavnica v celoti pokriva cilje iz Kurikuluma za vrtce in otrokom ponuja novo, drugačno glasbeno izkušnjo. Gospod Jaka s svojim izrednim pedagoškim pristopom, vedrino ter neizmerno zmožnostjo empatije, otroke v trenutku, na njihovi stopnji primerno, popelje v glasbeni svet.

Vzgojiteljice v Vrtcu pri OŠ Žiri

Vrtec Mojca

Vrtec Škofja Loka

Tolkalne delavnice otrokom omogočajo aktivno sodelovanje, izvajanje ritma, odmeva, slušnega zaznavanja, prepoznavanja dolžine besede, kar pa je nujno za razvijanje bralne pismenosti. Nasploh se predšolski otrok s pomočjo tolkalne dejavnosti oz. izvajanja ritma postopno seznanja z ritmom, ki ga najprej ustvarja z lastnimi instrumenti (roke, noge) ter nadaljuje s pomočjo instrumenta. Nevsiljivo se prepletajo ob dejavnosti tudi druga področja in ne samo glasbeno področje. Predvsem pa je za otroke posebno doživetje, ker lahko istočasno vsi rokujejo in raziskujejo z instrumentom, ga preizkušajo, spoznavajo njegove zmožnosti. Pohvala gre tudi pedagoškemu pristopu, igrivosti in posluhu za skupino otrok, ki jo vse čas glasbeni pedagog, spremlja in sledi pobudam, značilnostim in posebnostim otrokom v skupini. Tako imajo otroci resnično možnosti za aktivno učenje.